ГоловнаПро ГУ ДСНССтруктураСтруктура апарату ГУ ДСНС України у Запорізькій областісектор діловодства та архівної роботи
 Версія для друку

Сектор діловодства та архівної роботи є структурним підрозділом Центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС України у Запорізькій області.Основним завданням сектору є встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах.Служба діловодства відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє інструкцію з діловодства та номенклатуру справ;

здійснює реєстрацію та веде облік документів;

організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до  передачі особі, відповідальній за ведення архіву установи ;

забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами вимог інструкції з діловодства, регламентів та національних стандартів;

проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних підрозділах;

бере участь у впровадженні та використанні інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в установі;

здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів;

проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень;

організовує збереження документаційного фонду установи та користування ним;

ініціює та бере участь в організації підвищення  кваліфікації працівників установи з питань діловодства;

засвідчує гербовою печаткою документи, підписані керівництвом установи.

Начальник сектору

Плетень Вікторія Леонідівна

Тел.(061)787-94-82

    Твіт