ГоловнаПро ГУ ДСНССтруктураСтруктура апарату ГУ ДСНС України у Запорізькій областіВІДДІЛ ПО РОБОТІ ЗІ СТРАТЕГІЧНИМИ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ
 Версія для друку

ВІДДІЛ ПО РОБОТІ ЗІ СТРАТЕГІЧНИМИ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Основними завданнями відділу є:

участь у забезпеченні в межах повноважень реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту;

участь в організації та здійсненні державного нагляду (контролю) за додержанням (виконанням) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту;

внесення пропозицій щодо формування державної політики з питань, віднесених до сфери компетенції відділу;

проведення аналізу та контролю застосування санкцій співробітниками Головного управління та підрозділів ГУ ДСНС України у Запорізькій області органів нижчого рівня під час здійснення ними контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, іншими суб'єктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства;

контроль за дотриманням законності при здійсненні перевірок, пов’язаних із пожежами та порушенням правил пожежної безпеки, обліку та дослідженні пожеж;

здійснення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань на відповідній території:

бере участь у здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту щодо:

виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання,

додержання і виконання заходів пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами,

створення, збереження і цільового використання матеріальних ресурсів, призначених для забезпечення пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання,

організації навчання і перевірки знань посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності з питань пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту,

використання за призначенням пожежної техніки і засобів пожежогасіння,

виконання державних цільових, галузевих, регіональних та місцевих програм, що стосуються сфери діяльності відділу;

організовує та здійснює перевірки, пов’язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки;

забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у відділі;

здійснює координацію планування підрозділами ГУ ДСНС України у Запорізькій області заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту;

бере участь у здійсненні перевірок щодо:

наявності та утримання у стані готовності на об’єктах суб’єктів господарювання систем протипожежного захисту,

стану готовності до використання за призначенням пожежної техніки, обладнання та засобів пожежогасіння;

бере участь у:

розробленні місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування галузевих, регіональних та місцевих програм, що стосуються сфери діяльності відділу,

розробленні рекомендацій з питань планування заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям,

розслідуванні причин виникнення пожеж та невиконання запобіжних заходів,

перевірці за фактами виникнення пожеж,

визначенні відповідності змонтованих систем протипожежного захисту, протипожежних дверей, воріт, клапанів, вогнезахисного обробляння тощо, проектній документації та її працездатність,

розглядає та вносить пропозиції щодо погодження:

проектів нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів, правил, технічних регламентів та умов, що стосуються захисту населення від пожеж, які розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) у межах повноважень складає акти перевірок, на підставі акту, складеного, у ході якого виявлено порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, вносить пропозиції щодо звернення у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду;

здійснює в межах повноважень координацію та контроль за діяльністю служб пожежної безпеки, а також відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, надає їм необхідну організаційно-методичну допомогу;

розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, та у межах повноважень вживає відповідних заходів щодо вирішення порушених у зверненнях питань;

у межах повноважень здійснює організаційно-методичне керівництво підрозділами Головного управління, що охороняють підприємства, установи, організації та інші об’єкти на підставі договорів у питаннях організації та здійснення ними пожежно-профілактичної роботи;

приймає участь у здійсненні перевірок виконання рішень про застосування запобіжних заходів, прийнятих територіальним органом ДСНС, та дотримання підрозділами ГУ ДСНС України у Запорізькій області вимог законодавства при застосуванні наданих їм прав, у вживанні заходів щодо усунення недоліків;

розглядає в установленому порядку звернення громадян, депутатів всіх рівнів, суб’єктів господарювання та інших заявників з питань, що належать до компетенції відділу та здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо вирішення порушених у зверненнях питань;

взаємодіє з Прокуратурою Запорізької області, Головним управлінням національної поліції України у Запорізькій області під час проведення перевірок, пов’язаних із пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки;

координує в межах повноважень діяльність ДВЛ з питань, що стосуються перевірок пов’язаних із пожежами, порушеннями правил пожежної безпеки, досліджень у справах про пожежі та обліку пожеж;

організовує взаємодію з Управлінням оперативної інформації при ГУ НП України у Запорізькій області з питань обліку правопорушень, пов’язаних з пожежами, бере участь у розробці спільних статистичних форм звітності;

організовує взаємодію з Головним управлінням Державної служби статистики в Запорізькій області щодо забезпечення надання звітів про пожежі та їх наслідки;

організовує взаємодію з відділом розслідування злочинів слідчого управління ГУ НП України у Запорізькій області у питаннях проведення перевірок, пов’язаних із пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки, а також з відділом вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУ НП в Запорізькій області;

бере участь у науково-технічних та практичних конференціях, семінарах, нарадах, що стосуються напрямку діяльності відділу;

організовує роботу та здійснює контроль за обліком та дослідженням пожеж, за обґрунтованістю прийнятих рішень;

здійснює перевірки територіальних підрозділів нижчого рівня з питань обліку та дослідження пожеж, проведення перевірок, пов’язаних із пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки, виконання доручень ДСНС України та Головного управління;

здійснює інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

Відділ має право:

у межах повноважень одержувати від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати:

аварійно-рятувальні служби і підрозділи місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності до проведення заходів із попередження пожеж,

представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фахівців підприємств, установ, зокрема науково-дослідних, та проектних організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

готувати в межах компетенції вказівки та роз’яснення, обов’язкові для виконання структурними підрозділами Головного управління;

у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров'ю людей, виходити з пропозиціями до керівництва Головного управління щодо звернення у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Відділ у межах своїх повноважень під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє:

зі структурними підрозділами Головного управління, підрозділами ГУ ДСНС України у Запорізькій області;

з підрозділами Головного управління, що охороняють підприємства, установи, організації та інші об’єкти на підставі договорів у питаннях організації та здійснення ними пожежно-профілактичної роботи;

зі службами пожежної безпеки органів виконавчої влади, а також підрозділами відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони з питань надання їм необхідної організаційно-методичної допомоги.

Відділ очолює начальник – полковник служби цивільного захисту

Жолобов Дмитро Валерійович

 Тел.(061) 787-94-74

    Твіт