Управління персоналу

Завданнями управління є:

організація, координація та забезпечення реалізації єдиної державної політики з питань кадрової роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками підрозділів;

забезпечення виконання задач по добору кадрів,  призначення їх на посади, присвоєння спеціальних звань, переміщення по службі, звільненням зі служби, планування і організація первинної (курсової) підготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації, перепідготовки, виховання і соціально-правової захищеності особового складу;

здійснення організаційно-штатних заходів щодо утворення, ліквідації, реорганізації, підпорядкування, передислокації, переведення на нові штати органів управління, державних пожежно-рятувальних підрозділів,  професійних та державних аварійно-рятувальних служб, та інших підрозділів сфери управління Головного управління згідно з наказами ДСНС України з організаційно-штатних питань;

відпрацювання документів на особливий період та документів мобілізаційного напрямку

виконання організаційно-методичних функції та контроль за станом роботи з особовим складом у підпорядкованих підрозділах,

надання допомоги керівникам і начальникам усіх рівнів у формуванні в особового складу високих моральних якостей та вихованні підлеглих в дусі високої відповідальності за виконання вимог Присяги, статутів, наказів, інструкцій і інших нормативних актів;

Начальник управління полковник служби цивільного захисту

Андрєєв Андрій Володимирович

тел: (061)  787-94-40