Відділ нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту

Відділ нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Запорізькій області (далі – відділ) є структурним підрозділом управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області та підпорядковується начальнику управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності під час проектування і будівництва об’єктів;

складає акти перевірок, видає приписи, постанови, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а в разі встановлення порушень, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, звертається до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;

застосовує адміністративно-господарські санкції за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

приймає участь в роботі комісій з прийняття до експлуатації змонтованих систем протипожежного захисту на об’єктах області, вогнезахисту будівельних конструкцій і матеріалів, змонтованих воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованою межею вогнестійкості;

Начальник Відділу

Шендрик Сергій Володимирович

Телефон: (061) 787-94-32