Відділ комплектування, проходження служби та організаційно-штатної роботи

Відділ комплектування, проходження служби та організаційно-штатної роботи управління персоналу

 Основними завданнями є:

 - Реалізація кадрової політики з питань проходження служби особами рядового та начальницького складу і працівниками підрозділів і служб Головного управління.

 - Добір і розстановка кваліфікованих кадрів та контроль за їх ефективним використанням у апараті Головного управління та підпорядкованих підрозділах, контроль за комплектуванням їх особами рядового і начальницького складу, працівниками, призначенням їх на посади, присвоєнням спеціальних звань, переміщенням по службі, звільненням зі служби, роботи.

 - Систематичний аналіз якісної і кількісної укомплектованості підрозділів Головного управління рядовим і начальницьким складом та працівниками. Внесення пропозицій щодо поліпшення їх укомплектованості.

 - Розгляд пропозицій, скарг, заяв, листів і звернень осіб рядового і начальницького складу, працівників, членів їх сімей та інших громадян з питань проходження служби (роботи). 

 - Забезпечення єдиного порядку ведення організаційно-штатної роботи Головного управління та підпорядкованих структурних підрозділів.

 - Забезпечення організаційних (організаційно-штатних) заходів щодо утворення, реорганізації, ліквідації, передислокації, переведення на інші штати (штатні розписи), внесення змін до штатів (штатних розписів), підпорядкування, перейменування підрозділів та організаційних структур Головного управління.

Заступник начальника управління - начальник відділу

 

Лебідь Андрій Анатолійович 

 

тел: (061)  787-94-43