Управління економіки і фінансів

 

Основні завдання управління економіки і фінансів ГУ ДСНС України у Запорізькій області

На основі економічно обґрунтованих розрахунків розробляє разом зі структурними підрозділами ГУ ДСНС України у Запорізькій області  планово-фінансові документи (бюджетний звіт, кошториси по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, плани асигнувань тощо) та подає їх до Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На підставі отриманої від Державної служби України з надзвичайних ситуацій лімітної довідки  про бюджетні асигнування  на відповідний рік забезпечує подання до ДСНС України  на затвердження кошторисів та планів асигнувань ГУ ДСНС України у Запорізькій області:

проводить фінансування планових видатків підпорядкованих структурних підрозділів, у тому числі щодо матеріально-технічного забезпечення;

готує керівництву ГУ  ДСНС України у Запорізькій області  пропозиції щодо коригування загального та спеціального фонду державного бюджету;

на підставі укладених договорів та інших первинних документів здійснює перевірку обґрунтувань надходжень до спеціального фонду державного бюджету;

веде облік надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету;

здійснює постійний аналіз надходжень, отриманих від надання платних послуг та з  інших джерел фінансування;

здійснює перевірку кошторисів та обґрунтування вартості послуг за договорами;

здійснює контроль за своєчасним надходженням коштів за укладеними договорами;

реалізує заходи щодо вдосконалення форм і систем заробітної плати та грошового забезпечення, матеріального стимулювання працівників, осіб рядового і начальницького складу;

організовує бухгалтерський облік, складання фінансової  і статистичної звітності та здійснення готівкових і безготівкових розрахунків;

здійснює контроль за дотриманням підпорядкованими структурними підрозділами фінансово-бюджетної дисципліни, вимог законодавства ведення і достовірність бухгалтерського обліку  і фінансової звітності;

здійснює контроль за цільовим витрачанням коштів загального та спеціального фондів державного бюджету. Вживає заходи щодо запобіганню негативним явищам у фінансовій та господарській діяльності ГУ  ДСНС України у Запорізькій області та підпорядкованих структурних підрозділах;

надає керівництву ГУ ДСНС України у Запорізькій  області повну, правдиву, неупереджену інформацію про  фінансовий стан, результати діяльності грошових коштів;

проводить розрахунки із заробітної плати та грошового забезпечення, нарахування і перерахування платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, інших виплат і платежів;

організовує та бере  участь у проведенні інвентаризації майна ГУ ДСНС України у Запорізькій області, грошових коштів, стану розрахунків, запобігає випадками неналежного зберігання майна та сприяє  дотриманню правил його використання;

вживає заходи щодо недопущення випадків нестач, незаконного витрачання коштів  і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансово-бюджетної дисципліни;

здійснює інвентаризацію, перевірку бухгалтерського обліку підпорядкованих підрозділів у межах наданих повноважень згідно з діючим законодавством;

надає практичну допомогу з питань економіки, фінансів, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності  підпорядкованим структурним підрозділам;

готує   спільно із структурними підрозділами ГУ ДСНС України у Запорізькій області пропозиції щодо залучення додаткових джерел фінансування  та забезпечення діяльності Головного  управління;

організовує роботу щодо виплати одноразової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) інвалідності осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту;

забезпечує взаємодію з  іншими структурами підрозділами ГУ  ДСНС України у Запорізькій області;

забезпечує фінансові органи підвідомчих підрозділів бланками суворого обліку, що знаходяться у віданні Управління;

В.о. начальника управління

(головний бухгалтер)

Ковальова Юлія Дмитрівна

(061)787-94-65