Сектор планування, аналітичного та документального забезпечення

Сектор планування, аналітичного та документального забезпечення

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена керівними документами, контроль за виконанням яких покладено на Сектор;

проводить випереджувальний моніторинг стану виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів ДСНС України, доручень Міністра оборони України та Голови ДСНС України;

здійснює перспективне та поточне планування роботи Головного управління;

перевіряє стан виконання керівних документів структурними підрозділами Головного управління і підпорядкованими йому підрозділами;

забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів Головного управління і підпорядкованих йому підрозділів про хід виконання керівних документів, річного та поточних планів;

готує і систематично надає керівникам структурних підрозділів Головного управління як нагадування попереджувальні інформаційні матеріали щодо термінів виконання керівних документів;

готує аналітичні та інформаційні матеріали начальнику Головного управління про хід виконання керівних документів, вносить пропозиції керівництву Головного управління про зняття з контролю чи продовження термінів виконання вищезазначених документів, про притягнення встановленим порядком до відповідальності працівників структурних підрозділів Головного управління і підпорядкованих йому підрозділів, за їх невиконання або неналежне виконання;

здійснює організаційно-технічне та документальне забезпечення засідань Колегії ГУ ДСНС України у Запорізькій області, оперативних (апаратних) нарад під головуванням начальника Головного управління;

безпосередньо розробляє нормативно-правові акти сфери компетенції Сектора та бере участь у їх розробці разом з іншими структурними підрозділами Головного управління;

відповідає в установленому порядку за контроль на запити щодо отримання публічної інформації, розгляд інформаційних запитів, з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, відповідних актів Президента України, Кабінету Міністрів України та ДСНС України;

        організовує роботу зі зверненнями громадян (попередній розгляд пропозицій, заяв, скарг, звернень), одержаних поштою та на особистому прийомі;

організовує особистий прийом громадян керівниками Головного управління згідно із Законом України “Про звернення громадян”, розгляд звернень, що надходять через державну установу “Урядовий контактний центр” та ДСНС України;

розробляє та подає встановленим порядком пропозиції з питань удосконалення системи контролю та планування роботи в Головному управлінні; 

виконує інші функції, які випливають з покладених на нього завдань.

Завідувач сектору:

Дерев’яненко Дмитро Вікторович

(061)787-94-14; (061)787-94-10